นายเศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาว

ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
พันธกิจ/เป้าหมาย
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการนักเรียน

เว็บไซต์ สพป.ตาก เขต 2
facebook สพป.ตาก เขต 2
ข่าวประชาสำพันธ์ สพป.ตาก เขต 2

สอนทำเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน
ความรู้พื้นฐานเรื่องคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับคอมฯ
กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับคอมฯ

 

แบบฟอร์มงานทะเบียน

รหัส แบบฟอร์มคำร้อง word/ดาวโหลด
ทบ.1 คำร้องทั่วไป (สำหรับผู้ปกครอง)
ทบ.2 คำร้องทั่วไป (สำหรับนักเรียน)
ทบ.3 คำร้องขอลาออก
ทบ.4 คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน (รบ.1/ปพ.1)
ทบ.5 คำร้องขอใบแสดงผลการเรียนฉบับภาษาอังกฤษ
ทบ.6 คำร้องขอย้ายนักเรียน (แบบ บค.19)
ทบ.7 ส่งนักเรียนเข้าเรียน (แบบ บค.20)
ทบ.8 คำร้องขอพักการเรียน
ทบ.9 คำร้องขอเปลี่ยนข้อมูล(ชื่อ/นามสกุล/วันเดือนปีเกิด)
ทบ.10 คำร้องขอสำเนาใบสุทธิ
ทบ.11 ใบลากิจ/ป่วย
ทบ.12 ใบมอบตัวนักเรียน
ทบ.13 คำร้องขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน
ทบ.14 คำร้องขอสำเนาทะเบียนนักเรียน
     
- ผลงานทางด้านวิฐยฐานะ
 
- คนเก่งของโรงเรียน
- ด้านกีฬา
- ด้านงานวิชาการ
 
- เอกสารเกี่ยวกับการเรียนร่วม
- เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
 
- เอกสารงานด้านธุรการต่างๆ
- เอกสารแบบฟอร์มงานทะเบียน
- ระบบ e-filing
- ระบบ e-office
- เอกสารภายในโรงเรียน
- แบบ บค.ต่างๆ
- รายชื่อนักเรียน ปพ.5
- เอกสารและผลงานต่างๆของผู้บริหาร
 
 
- รวม VTR การศึกษาพิเศษ
- เอกสาร SAR กศพ.
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | บุคลากร | ข่าวการศึกษา | ภาพกิจกรรม | การศึกษาพิเศษ | ติดต่อโรงเรียน