นายเศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตาว

ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
พันธกิจ/เป้าหมาย
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการนักเรียน

เว็บไซต์ สพป.ตาก เขต 2
facebook สพป.ตาก เขต 2
ข่าวประชาสำพันธ์ สพป.ตาก เขต 2

สอนทำเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน
ความรู้พื้นฐานเรื่องคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับคอมฯ
กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับคอมฯ

 

รายชื่อนักเรียนตาม ปพ.5 2560

ที่ เอกสาร word/ดาวโหลด
1 รวมทุกชั้น
2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
5 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
6 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
7 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
8 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
9 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
10 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
11 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
     
     
- ผลงานทางด้านวิฐยฐานะ
 
- คนเก่งของโรงเรียน
- ด้านกีฬา
- ด้านงานวิชาการ
 
- เอกสารเกี่ยวกับการเรียนร่วม
- เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
 
- เอกสารงานด้านธุรการต่างๆ
- เอกสารแบบฟอร์มงานทะเบียน
- ระบบ e-filing
- ระบบ e-office
- เอกสารภายในโรงเรียน
- แบบ บค.ต่างๆ
- รายชื่อนักเรียน ปพ.5
- เอกสารและผลงานต่างๆของผู้บริหาร
 
 
- รวม VTR การศึกษาพิเศษ
- เอกสาร SAR กศพ.
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | บุคลากร | ข่าวการศึกษา | ภาพกิจกรรม | การศึกษาพิเศษ | ติดต่อโรงเรียน