โรงเรียนบ้านแม่ตาว
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

 

banmaetaoschool@gmail.com https://www.facebook.com/banmaetaoschool
โรงเรียนบ้านแม่ตาวประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 105/58 (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด 4 ห้องเรียน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
 
 
เอกสารหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านแม่ตาว