ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
พันธกิจ/เป้าหมาย
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการนักเรียน

เว็บไซต์ สพป.ตาก เขต 2
facebook สพป.ตาก เขต 2
ข่าวประชาสำพันธ์ สพป.ตาก เขต 2

สอนทำเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน
ความรู้พื้นฐานเรื่องคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับคอมฯ
กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับคอมฯ

 

แบบประเมินแผนระหว่างภาค IEP

การประเมินผลหลัง IEP
แบบประเมินทักษะทางวิชาการ LD 1
แบบประเมินทักษะทางวิชาการ LD
แบบประเมินทักษะทางวิชาการ
การจัดการเรียนรวมสำหรับผู้บริหารโรงเรียน
การฝึกทักษะ 5 ด้าน
ตัวอย่างแผนพัฒนาการศึกษา
แบบคัดกรอง 6 มิ.ย.55
แบบติดตามผล กศพ.
แบบติดตามผลการ LD
แบบรายงานผลการสำรวจและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
แผน IEP
แผนการสอนรายบุคคลIIP
แบบคัคกรองKUS-SI
แบบประเมินแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เอกสารประกอบการอบรม  
เอกสารประกอบการอบรม 24/06/2557
   
เอกสารการประเมินผลการเรียนรู้ mind map IEP  
แบบประเมินผลการเรียนรู้ / สมุดพก 23/6/60
mind map IEP 23/6/60
   
   
   
   
   
- ผลงานทางด้านวิฐยฐานะ
 
- คนเก่งของโรงเรียน
- ด้านกีฬา
- ด้านงานวิชาการ
- รายชื่อนักเรียน ปพ.5
- เอกสารเกี่ยวกับการเรียนร่วม
- เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
 
- เอกสารงานด้านธุรการต่างๆ
- เอกสารแบบฟอร์มงานทะเบียน
- ระบบ e-filing
- ระบบ e-office
- เอกสารภายในโรงเรียน
- แบบ บค.ต่างๆ
- รายชื่อนักเรียน ปพ.5
- เอกสารและผลงานต่างๆของผู้บริหาร
 
- รวม VTR การศึกษาพิเศษ
- เอกสาร SAR กศพ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | บุคลากร | ข่าวการศึกษา | ภาพกิจกรรม | การศึกษาพิเศษ | ติดต่อโรงเรียน