ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/ปรัชญา
พันธกิจ/เป้าหมาย
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการนักเรียน

เว็บไซต์ สพป.ตาก เขต 2
facebook สพป.ตาก เขต 2
ข่าวประชาสำพันธ์ สพป.ตาก เขต 2

สอนทำเว็บไซต์ขั้นพื้นฐาน
ความรู้พื้นฐานเรื่องคอมพิวเตอร์
ดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับคอมฯ
กิจกรรมดีๆ เกี่ยวกับคอมฯ

 

คณะกรรมการสภานักเรียน

นายชนาธิป ติมวย

ประธานสภานักเรียน

อ่านประวัติ

นายเชิดชัย ทวีวงศ์กำธร

รองประธานสภานักเรียน

อ่านประวัติ

นางสาวมาลี

เลขานุการ

อ่านประวัติ

นางสาวสายพิณ

เหรัญญิก

อ่านประวัติ

ด.ญ.มะเอ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

อ่านประวัติ

นางสาวอินทิรา

วิชาการ

อ่านประวัติ

ด.ญ.ณัฐพร

ฝ่ายปฏิคม

อ่านประวัติ

ด.ช.ดนัย

ฝ่ายกิจการนักเรียน

อ่านประวัติ

นายกำพล

ฝ่ายอาคารสถานที่

อ่านประวัติ

นายจรัญ

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

อ่านประวัต

ด.ญ.จันทรการณ์

ฝ่ายพยาบาล

อ่านประวัติ

 

- ผลงานทางด้านวิฐยฐานะ
 
- คนเก่งของโรงเรียน
- ด้านกีฬา
- ด้านงานวิชาการ
- รายชื่อนักเรียน ปพ.5
- เอกสารเกี่ยวกับการเรียนร่วม
- เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาพิเศษ
 
- เอกสารงานด้านธุรการต่างๆ
- เอกสารแบบฟอร์มงานทะเบียน
- ระบบ e-filing
- ระบบ e-office
- เอกสารภายในโรงเรียน
- แบบ บค.ต่างๆ
- รายชื่อนักเรียน ปพ.5
- เอกสารและผลงานต่างๆของผู้บริหาร
 
- รวม VTR การศึกษาพิเศษ
- เอกสาร SAR กศพ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | บุคลากร | ข่าวการศึกษา | ภาพกิจกรรม | การศึกษาพิเศษ | ติดต่อโรงเรียน